Cookie beleid Smilde '94

De website van Smilde '94 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan

 

 

 

 

 

Een zwart rode draad door de Smilde jeugd

 

 

Technisch jeugdbeleid v.v. Smilde’94

2015 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Technisch jeugd coördinator             :  Eddy Tingen            

                                               Jeugd coördinator B, C, en D jeugd   :  Johan Warries                                                         Jeugd coördinator E en F jeugd         :  Tieme Beuving

Inhoudsopgave

 

 

Inhoudsopgave ……………………………………………………………………..…………. 2

 

Inleiding ………….……………………………………………………………..………………… 3

 

Visie ………………..……………………………………………………………..………………… 4

 

Leerlijnen naar leeftijd ………………………………………………………..…………… 5, 6


Coaching ………………………………………………………………………………………….. 7

 

Keepers …………………….………………………………………………..…………….……… 8

 

Procedures ……………….…………………………….…………………..…………….…….. 9, 10

 

            - Indeling van elftallen 9

            - Aanstellen van trainers 9

            - Lenen van andere elftallen 10

            - Gescoute spelers 10

 

 

Bijlagen ……………………………………………………………………………………………. 11

 

            - Begeleidende tekst: Structuur omtrent technisch jeugdbeleid 12

            - Het spelersprofiel                                                                                   13,14

            - Het trainersprofiel                                                                                 15

            - De rol van ouders                                                                                  16     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

 

Investeren in de jeugd

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 november 2011 heeft het bestuur van de vv Smilde ´94 haar leden kenbaar gemaakt dat zij van plan is met ingang van het seizoen 2012-2013 extra te investeren in de jeugdafdeling

 

Structuur

In voorbereiding op genoemd seizoen hebben we dit in eerste instantie gedaan door het verbeteren van de structuur binnen de jeugdafdeling. Een eerste aanzet hiervoor was de aanstelling van een Technisch Jeugd coördinator. Daarna hebben we ons gericht op het beschrijven van de verschillende functies en bijbehorende taken binnen de jeugdafdeling. Vervolgens zijn genoemde functies ingevuld door een enthousiast team vrijwilligers. Zij vormen samen met de technisch jeugd coördinator de jeugdcommissie.

 

Kennisontwikkeling

Na de aanstelling van een Technisch jeugd coördinator hebben we ons gericht op het verbeteren van de trainingen die we aanbieden aan onze jeugd.

Een belangrijk element hierin is het organiseren van trainingen voor onze trainers.

In april en mei van 2012 hebben we gekozen voor het opleiden binnen de club (OBC) van de KNVB. De zeer ervaren trainer van de KNVB, de heer Eddy Kuik, bracht een twaalftal trainers  de fijne kneepjes van het trainersvak bij.

In 2013 en ook in 2014 hebben we met betrekking tot het trainen van onze trainers voor Rik Liezinga en zijn Total Soccer Method (TSM) gekozen. Zowel in 2013 als in 2014 hebben ruim twintig van onze jeugdtrainers en leiders deze opleiding gevolgd.

 

Door ontwikkelen

De komende jaren willen we onze jeugdafdeling door ontwikkelen. De wijze waarop we dit vorm willen geven hebben we vastgelegd in dit beleidsplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie

 

In onze visie moet het bij onze club voor elk kind mogelijk zijn met veel plezier op zijn of haar niveau te voetballen.

 

De elementen plezier en zelfvertrouwen staan aan de basis van de (voetbal) ontwikkeling  van een kind. De aangeboden training en begeleiding is op deze elementen gericht.

 

Teneinde het spelen op elk niveau mogelijk te maken hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd die we binnen vijf jaar willen realiseren.

 

-         Binnen de verschillende leeftijdscategorieën dient het hoogste team op minimaal 1e klasse niveau te voetballen.

-         De B1 en C1 worden getraind door een gediplomeerde trainer of een trainer met aantoonbare ervaring. De trainer fungeert tijdens de wedstrijden als coach. Voor de trainer-coach is een passende vergoeding beschikbaar.

-         De trainers van de D1, E1 en F1 hebben minimaal de trainerscursus van TSM gevolgd. De trainer verzorgt samen met een ouder de coaching tijdens de wedstrijden. Voor de trainer is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

-         We bieden techniektraining aan, aan pupillen (D, E en F) en kabouters uit Smilde en omstreken op vrijdagavond  en/of zondagochtend.

 

Teneinde de structuur en kwaliteit van de jeugdafdeling te borgen is er voor de verschillende functies binnen de jeugdafdeling een vrijwilligers vergoeding beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlijnen naar leeftijd

 

Kabouters (<6 jaar)

In de kabouter-leeftijd, tot 6 jaar, zal het breed ontdekken van de (voet)balsport leidraad zijn in trainingen.

Kinderen doen veel met de bal en veel in spel- en wedstrijdvorm.

 

F-pupillen (6-9 jaar)

Bij de F-pupillen zal een brede voetbalbasis worden gelegd. Hierin proberen we alle F’jes zo veel mogelijk te leren. Dit betekent dat het individuen zijn of haar ontwikkeling voorop staat.

In trainingen komen veel voetbalcoördinatie- en verschillende 1 tegen 1 vormen terug. Daarnaast zal er in simpele vormen aandacht worden besteed aan het passen, trappen, schieten (mikken) en aannemen van de bal. In het kader van ‘breed  opleiden’ zijn er bij de F-pupillen geen vaste keepers,

iedereen staat evenveel op doel. Dit geldt voor trainingen en wedstrijden. Daarnaast zullen spelers even vaak voorin, als op het middenveld als achterin komen te spelen.

 

E-pupillen (9 tot 11 jaar)

In de E-pupillen zal een begin worden gemaakt met het samenspel. Trainingsinhoudelijk zal hieraan aandacht worden besteed in complexe vormen (1tegen 1, 2 tegen 1, 2 tegen 2, 3 tegen 2). Tevens staan voetbalcoördinatie en balbeheersing centraal in de trainingen. Onder balbeheersing verstaan we de 1

tegen 1 en het passen, trappen en aannemen. Ook bij de E-pupillen krijgen alle spelers in wedstrijden de kans om op verschillende posities te voetballen. Spelers spelen dus niet vast of overwegend op één en dezelfde positie. Keepers spelen daarbij minimaal een helft in het veld.

 

D-pupillen (11 tot 13 jaar)

Bij de D-pupillen blijft er vol op aandacht voor balbeheersing. Daarnaast zal ook

lichaamsbeheersing (denk aan coördinatie oefeningen en reactiespelletjes) een

(her)intrede maken. Spelers maken kennis met een groot veld en de daarbij

horende (positie specifieke) taken en vaardigheden. Deze zullen voornamelijk

worden getraind in complexe vormen (2 tegen 1 tot maximaal 4 tegen 4). Bal en lichaamsbeheersing komen voornamelijk terug in warming-up vormen.

Keepers staan voor het eerst een hele wedstrijd op doel. Veldspelers krijgen nog altijd de kans zich te ontwikkelen op verschillende posities en spelen

gedurende het seizoen minimaal in twee verschillende linies.

 

 

 

C-junioren (13 tot 15 jaar)

Lichaamsbeheersing blijft, gezien de groeispurt en daarbij horende coördinatie

problemen, een belangrijk thema. Spelers krijgen veel coördinatieve prikkels, met of zonder bal. Tevens zal complexiteit (partijvormen tot aan 4 tegen 4) en

daarbij horende positie specifieke taken een centrale rol blijven houden in

trainingen. Daarnaast zal spelbeheersing een rol gaan krijgen in de voetbalontwikkeling van spelers. Wedstrijdgerichte trainingen doen hun intrede, met daarbij horende teamtaken en specifieke afspraken over aanvallen, verdedigen en omschakelen. Langzaam gaan spelers zich richten op specifieke posities en de daarbij horende specifieke taken.

 

B-junioren (15 tot 17 jaar)

Complexiteit en spelbeheersing staan centraal bij de B-junioren. In partijspelen

(van 2 tegen 2 tot aan 11 tegen 11) en pass/trap vormen worden positie

specifieke taken en vaardigheden verder geaccentueerd. Spelers komen op

‘eigen’ posities te spelen met de daarbij horende positie specifieke taken binnen het elftal worden verder uitgewerkt. Net als bij de C-junioren blijft er aandacht voor lichaamsbeheersing en coördinatieve prikkels. Daar waar tot en met de C-junioren presteren werd omschreven als het, al dan niet geslaagd, toepassen van aangeleerde vaardigheden zal presteren in de B-junioren ook expliciet kunnen worden omschreven in termen van winnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching

 

De trainer/coach

De trainer is altijd een voorbeeld voor de spelersgroep. De trainer is altijd aanwezig, komt op tijd, draagt (de juiste) trainingskleren en gedraagt zich naar

de gedragsregels die binnen SMILDE ´94  gebruikelijk zijn. De trainer handelt altijd vanuit zijn voorbeeldfunctie. De trainer behandelt zijn spelers altijd

gelijkwaardig. Objectiviteit is hierin genoodzaakt. Zie ook het trainersprofiel in de bijlage.

 

Coaching in de onderbouw

Bij de onderbouw staat individuele ontwikkeling centraal. Individuele ontwikkeling is dan ook het startpunt in de coaching van trainers. Trainers

streven er naar om spelers zoveel mogelijk eigen keuzes te laten maken. De

trainer bevraagd spelers regelmatig en laat spelers nadenken over zijn/haar

eigen keuzes. De trainer geeft niet alleen aandacht aan de dingen die fout gaan, maar (voornamelijk) ook aan de dingen die goed gaan.

In wedstrijden handelt de trainer zo veel mogelijk op de achtergrond en straalt

de trainer rust uit. De speler aan de bal wordt niet gecoacht. De trainer zal zo

min mogelijk verbaal aanwezig zijn en alleen daar waar noodzakelijk spelers

aanwijzingen geven. Hierin zal in het taalgebruik rekening gehouden worden met de leeftijd van de spelers. Ook in wedstrijden zal coaching zo veel mogelijk

vragenderwijs gebeuren:  Dus niet: “Je moet overspelen!”

Maar…: “Had je gezien wie er vrij stond, had je iets anders kunnen doen?“

 

Coaching in de bovenbouw

In de bovenbouw staat individuele ontwikkeling door teamontwikkeling centraal. Samen met spelers worden teamafspraken gemaakt over verschillende teamfuncties (aanvallen, verdedigen en omschakelen). Binnen deze teamafspraken horen vanzelfsprekend ook positie specifieke taken. De taak van de trainer is om deze afspraken te bewaken en deze samen met de speler(s) te evalueren.

Zoals gezegd is het juist in de leeftijdsgroep van de bovenbouw belangrijk om

duidelijke afspraken te maken en er ook op toezien dat deze worden nageleefd.

Samen tot (voetbal specifieke) afspraken komen, deze bewaken en er op toezien dat deze worden nageleefd is een belangrijke taak voor de trainer.

De teamafspraken zullen worden afgeleid uit de voetbalintenties zoals deze zijn

vermeld in het hoofdstuk ‘visie’. Het is aan de trainer op deze voetbalintenties

samen met de spelers om te zetten in duidelijke afspraken om uiteindelijk samen tot presteren te komen.

Keepers

 

Bij de F-pupillen is het nog niet noodzakelijk specifieke aandacht te besteden  aan het keepersvak. In deze leeftijdsfase wisselen de keepers nog structureel door aangezien we een brede basis nastreven. Op vrijwillige basis mag een kind uiteraard aan de keeperstraining deelnemen.

 

Vanaf de E-pupillen zal er meer specifieke aandacht komen voor de keeper. In

het kader van de opleiding als keeper zal een E-keeper bij voorkeur nog altijd een helft voetballen in het veld. Daarnaast kan er bij de E-keepers al aandacht besteed worden aan de positie in de goal, het vallen en duiken en het uit- gooien en trappen. Ook voor E-pupillen geldt dat een kind op vrijwillige basis deel kan nemen aan de keeperstraining.

 

Vanaf de D-pupillen zullen keepers tijdens wedstrijden structureel op doel staan. In trainingen worden keepers echter wel altijd zoveel mogelijk meegenomen in de groepstraining. Op deze manier krijgen keepers de kans zich te blijven ontwikkelen in het (mee)voetballen.

 

Vanaf de D-leeftijd zal er tevens specifieke keeperstraining komen voor de

keepers. De trainingen staan onder leiding van trainers die gespecialiseerd zijn in het keepersvak. De keepers worden vanaf de D-pupillen technisch verder

ontwikkeld en opgeleid vanuit de SMILDE ´94 -visie en de bijbehorende

voetbalintenties. Keepers zullen dan ook getraind worden in het opbouwen van

achteruit, het meevoetballen en het coachen van medespelers vanuit de

voetbalintenties zoals vermeld op pagina 4.

Door de brede opleiding die keepers in de F- en E-pupillen hebben genoten zal de keeper in de opbouw gebruikt worden als een 5e verdediger. Keepers doen actief mee in de opbouw van achteruit en worden ook gebruikt wanneer dit nodig is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedures

 

Indeling van elftallen

Het indelen van nieuwe elftallen zal plaatsvinden middels indelingsavonden

waarin de trainers en leiders van de huidige en de nieuwe elftallen (voor zover bekend) worden uitgenodigd. De indelingen voor het nieuwe seizoen zullen in de eerste week van mei bekend worden gemaakt op de website. Zodra deze bekend zijn kan er in nieuwe samenstellingen worden getraind en/of wedstrijden worden gespeeld, mits het ‘oude’ team hier geen hinder van ondervind. Bij het maken van de indelingen zullen spelers worden beoordeeld en worden ingedeeld met behulp van het spelersprofiel (zie bijlage). Alle jeugdteams, vanaf de E-pupillen, worden samengesteld op basis van het spelersprofiel. Dit geldt ook voor de F1, de overige F-elftallen worden naar inzicht van de trainers en leiders ingedeeld op basis van leeftijd en/of andere sociaal-emotionele kenmerken. Uiteindelijk is de technisch jeugd coördinator namens de Jeugdcommissie verantwoordelijk voor de indeling. Deze zal dan ook een doorslaggevende stem hierin hebben. Bij twijfel kan er worden besloten om enkele wedstrijden en/of trainingen te plannen met een voorselectie. Dit geldt alleen voor de indeling van de 1e elftallen vanaf de D-pupillen. De uiteindelijke indeling zal dan uiterlijk de eerste week van juni bekend worden gemaakt.

 

Aanstellen van trainers

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers op de jeugdelftallen. Bij het aanstellen van trainers zal worden gekeken welke trainers het beste passen in het trainersprofiel zoals deze staat beschreven in de bijlage. Bij het aanstellen van de trainers van de eerste jeugdelftallen zal de uiteindelijke beslissing liggen bij de technisch jeugd coördinator. Voor alle elftallen geldt dat de jeugdcommissie en de technisch jeugd coördinator beslissingen nemen in nauw overleg met elkaar. Wanneer trainers lopende het seizoen niet blijken te passen in het trainersprofiel kan er worden besloten om deze te vervangen. De uiteindelijke beslissing voor het vervangen van trainers ligt bij de technisch jeugd coördinator, in overleg met de jeugdcommissie. Daar waar mogelijk zal worden geprobeerd om ‘neutrale’ trainers op de elftallen te zetten. De eerste insteek zal dan ook zijn om trainers anders dan ouders aan te stellen. Wanneer ouders echter naar de zienswijze van de technisch jeugd coördinator en de jeugdcommissie beter passen in het trainersprofiel gaat alsnog de voorkeur naar een ouder.

 

 

 

 

Lenen van andere elftallen

Wanneer elftallen een te kort aan spelers hebben gelden worden er in principe

altijd spelers geleend van ‘lagere’ elftallen in dezelfde leeftijdscategorie. In

eerste instantie zal bij een te kort aan spelers in de D1 dus altijd gekeken worden naar spelers uit D2. Wanneer de E2 een te kort aan spelers heeft zullen

ze een beroep doen op de E3, etc.

Er zijn afwijkingen mogelijk op het bovenstaande streven. Dit kan bijvoorbeeld

wanneer de D1 en de D2 op hetzelfde tijdstip spelen, en de E1 vrij is. In dergelijke situaties kan er in overleg tussen trainers besloten worden dat de D1

spelers leent van de E1.

Het structureel afwijken op het bovenstaande streven kan alleen in overleg met

en met toestemming van de technisch jeugd coördinator. Ook wanneer trainers er onderling niet uitkomen is de beslissing van de TJC doorslaggevend.

 

Gescoute spelers

Wanneer we het hebben over gescoute spelers, dan hebben we het over spelers die gevraagd zijn voor:

- Regio elftallen van de KNVB;

- Betaald Voetbal Organisaties;

- Amateurclubs welke structureel op een hoger niveau spelen.

Bij vv SMILDE ´94  staat de individuele (voetbal)ontwikkeling van spelers centraal.

Wanneer spelers zich, door naar een andere club te gaan, beter kunnen door

ontwikkelen zal dit van vv SMILDE ´94  uit niet worden tegenwerkt. Spelers moeten dan ook de ruimte krijgen om deel te nemen aan, bijvoorbeeld, selectiewedstrijden en/of proeftrainingen. In het geval van andere amateurclubs moet dit niet ten koste gaan van wedstrijden van het eigen elftal.

Wanneer spelers de stap maken naar een andere (betaald) voetbalclub is het

onze intentie dat de Jeugdcommissie contact onderhoud met deze speler. Een gescoute speler moet, wanneer hij/zij dat wil, met open armen weer worden ontvangen bij vv SMILDE ´94 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuur omtrent het technisch jeugdbeleid

 

Voor het seizoen 2014/2015  bestaat de jeugdcommissie uit:

Technisch jeugd coördinator                :           Eddy Tingen

Jeugd coördinator B, C en D jeugd      :           Johan Warries

Jeugd coördinator E en F pupillen       :           Tieme Beuving

Secretaris jeugdvoetbal                          :           Yvonne Joustra

Scheidsrechter coördinator                   :           Guido Groenhart

Scheidsrechter coördinator                   :           Jens Stoetman

 

De technisch jeugdcoördinator is namens de jeugdcommissie eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch jeugdbeleid en

Zijn stem zal in eerste instantie dan ook doorslaggevend zijn in dagelijkse besluiten. Slechts in zeer belangwekkende gevallen zal de voetbalcommissie zich mengen in dagelijkse besluiten.

De voetbalcommissie zal de technisch jeugd coördinator ondersteunen met de uitvoering van het jeugdbeleid. Zij komen maandelijks in vergadering bijeen. Lopende zaken worden besproken en het jeugdbeleid wordt geëvalueerd.

 

Daarnaast kan de jeugdcommissie worden gezien als adviesorgaan voor het hoofdbestuur. Wanneer er een commissielid vertrekt zal de technisch jeugd coördinator zorgdragen voor een waardige vervanger.

 

Ten behoeve van de algemene ledenvergadering zal de technisch jeugd coördinator een eindverslag opstellen over het voorgaande seizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het spelersprofiel (1= zelden / 4= altijd)

 

Deel 1: gedrags- en mentale kenmerken

De speler…                                                                                     1 2 3 4 Opmerking

Is aanwezig

Is op tijd

Komt in passende kleding

Houdt zich aan de afspraken

Heeft respect voor de omgeving

Doet altijd zijn best

Komt om te leren

Voetbalt om te winnen

Coacht op een motiverende manier

Laat zich coachen door medespelers

Voert (team)tactische taken uit

Reageert adequaat op situaties in het veld

 

Deel 2a: voetbalkenmerken – aanvallen met bal

De speler…                                                                                     1 2 3 4 Opmerking

Houdt de bal onder controle

Speelt voorbij of weg van de TS

Kan een bal passen (kleine afstand)

Kan een bal trappen (grote afstand)

Houdt de bal in de ploeg

Kijkt over de bal heen

Speelt naar de ruimte op het veld

Gebruikt beide benen

 

Deel 2b: voetbalkenmerken – aanvallen zonder bal

De speler…                                                                                     1 2 3 4 Opmerking

Maakt vrijloopacties

Wil altijd de bal hebben

Vraagt om de bal

Maakt het veld groot

Beweegt door na een balactie

Beweegt door na een vrijloopactie

Houdt rekening met de omschakeling

Kiest positie afhankelijk van de situatie

Beweegt t.o.v. zijn medespelers

 

 

 

Deel 2c: voetbalkenmerken – verdedigen

De speler…                                                                                     1 2 3 4 Opmerking

Maakt het veld klein

Wil altijd de bal hebben

Gaat het duel aan

Doet alles om een doelpunt te voorkomen

Staat door zijn knieën in het duel

Staat tussen zijn tegenstander en eigen doel

Verdedigt de gevaarlijkste tegenstander

Durft zijn tegenstander los te laten

Geeft rugdekking wanneer nodig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het trainersprofiel

 

1) De trainer is er altijd

De trainer is altijd aanwezig en is daarmee een voorbeeld voor de spelers. Wanneer de trainer wegens overmacht verhindert is zorgt hij zelf voor een vervanger.

2) De trainer is altijd op tijd

De trainer is ruim voor aanvang van de training aanwezig op zijn spelers op te vangen en de training voor te bereiden.

3) De trainer draagt passende kleding

De trainer komt in voetbal / clubkleding en loopt er netjes bij.

4) De trainer geeft plezier & enthousiasmeert, motiveert en stimuleert

De trainer zorgt er voor dat spelers met plezier naar de training komen en met plezier de training verlaten. De trainer enthousiasmeert, motiveert en stimuleert de spelers in datgene wat ze doen en zorgt er voor dat ze zich veilig voelen. De trainer is er voor al zijn spelers.

5) De trainer heeft plezier

De trainer haalt plezier en voldoening uit datgene wat hij doet.

6) De trainer is altijd objectief

De trainer behandelt iedereen altijd gelijkwaardig en beoordeeld situaties positief.

7) De trainer blijft de trainer

De trainer is de trainer en staat wanneer dat nodig is altijd boven zijn spelers.

8) De trainer handelt in het belang van de club

De trainer heeft het clubbelang altijd voor ogen en zal zich dan ook niet negatief naar buiten  uitlaten over de club of over collega trainers.

9) De trainer handelt naar het beleid van de club

De trainer is bekend met het (jeugd)beleid van de club, zal hiernaar handelen en corrigeert mensen die dat niet doen.

10) De trainer staat open voor leren

De trainer staat open voor de (interne) scholing welke door de club wordt aangeboden en zal altijd beter willen worden in hetgeen hij doet.

11) De trainer zegt wat er goed gaat

De trainer zegt zijn spelers niet alleen wat er beter kan maar vooral ook wat er al goed gaat. De trainer coacht op een positieve manier en laat spelers fouten maken.

12) De trainer helpt spelers in hun ontwikkeling

De trainer handelt volgens alle bovenstaande criteria en gebruikt daarnaast al zijn kennis en kunde om spelers te helpen in hun ontwikkeling.

 

Ouders/verzorgers

 

Tot slot de rol van ouders en verzorgers

ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij de sportbeleving van een kind.

Zij spelen een rol als het gaat om praktische zaken. Maar ook als het gaat om de sociaal emotionele (sport)ontwikkeling van een kind spelen zij een belangrijke rol. Zoals in onze visie al benoemd staan de elementen plezier en zelfvertrouwen aan de basis van een goede (voetbal) ontwikkeling van een kind. Naast onze trainers en begeleiders hebben ook de ouders een rol in het bevorderen van het plezier en zelfvertrouwen van uw kind.

 

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Mee doen in het draaien van de kantinediensten. Ouders die een vrijwilligersfunctie bekleden (bestuurslid, commissielid, trainer of leider) zijn hiervan vrijgesteld.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.

 

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Moedigt spelers op een positieve wijze aan.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze).
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de (technisch)jeugd coördinator.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!